Józef Szajna

W dniu 23.01.2005 w niedzielę, o godz. 18.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Europejskie Rozmowy W MDSM". W ramach tego projektu MDSM zaprasza osobistości i autorytety ze świata kultury, polityki i życia społecznego. W trakcie dyskusji omówione są najistotniejsze kwestie współczesności z jej problemami i zagrożeniami, a jednocześnie także szansami i nadziejami.

Gościem tego spotkania był prof. Józef Szajna.

Józef Szajna - malarz, scenograf, reżyser, twórca teatru autorskiego, pedagog. Urodził się 13 marca 1922 w Rzeszowie. Podczas wojny więzień Oświęcimia i Buchenwaldu. Ukończył grafikę i scenografię na krakowskiej ASP. Od połowy lat 50. pracował jako scenograf w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, następnie był jego dyrektorem. W 1962 zrealizował wspólnie z Jerzym Grotowskim "Akropolis". Rok później zaczął sam reżyserować. W 1972 objął dyrekcję Teatru Klasycznego w Warszawie, który przekształcił w Centrum Sztuki Studio. Tu powstały jego autorskie przedstawienia, m.in. "Gulgutiera", "Dante", "Cervantes", "Majakowski". Równocześnie zajmował się plastyką, wystawiał obrazy, tworzył environments. Za realizacje plastyczne i teatralne zdobył wiele nagród na międzynarodowych przeglądach plastycznych i teatralnych. Najważniejszy spektakl, "Replika" (premiera w 1971), powstały jako rodzaj happeningu, wszedł do kanonu światowej awangardy.
Zmarł w dniu 24 czerwca 2008 w Warszawie.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji