Leben Erinnerungen

Jerzy Chronowski

Redakcja: Ben Schafer, Walter Bader
Redakcja techniczna: Teresa Miłoń-Czepiec
Współpraca naukowa: Wacław Długoborski, Halina Jastrzębska
Nadzór i koordynacja: Leszek Szuster
Konsultacja: Christoph Heubner
Korekta: Nina Rabuza, Johannes Döscher, Peter Schulz, Manfred Deselaers
Oprawa graficzna: Piotr Kutryba

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji