Wciąż pytają

Halina Birenbaum

Halina Birenbaum miała 10 lat, kiedy wybuchła wojna. Przeżyła getto warszawskie i obozy koncentracyjne: Majdanek, Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe. W 1947 roku wyemigrowała do Palestyny. 20 lat później ukazała się jej pierwsza książka pt. „Nadzieja umiera ostatnia”, która okazała się z dużym sukcesem.

Równie symboliczny był tytuł jej kolejnej książki: „Powrót do ziemi praojców”. Przez ostatnie dwadzieścia lat Halina Birenbaum regularnie odwiedzała Polskę. W 2001 roku przyznano jej tytuł Człowiek Pojednania. Publikacja „Halina Birenbaum. Wciąż pytają” ukazała się z okazji jubileuszu 25 lat pracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i powstała we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta/Przedstawicielstwo w Polsce.

Tłumaczenie na język niemiecki: Rafał Wędrychowski
Projekt okładki i ilustracje: Jerzy Petruczuk
Opracowanie graficzne: Paweł Adamus
Koncepcja i koordynacja: Alicja Bartuś, Joanna Klęczar, Leszek Szuster
Redakcja i przygotowanie publikacji: Alicja Bartuś, Teresa Świebocka, Janusz Toczek
Współpraca: Kamila Nowak, Barbara Daczyńska
Korekta: Monika Bartosz, Judith Hoehne, Illa Pyritz, Richard Pyritz

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji