Mój najszczęśliwszy dzień

Marian Turski

Marian Turski urodził się 26 czerwca 1926 roku w Druskiennikach, dzisiejsza Litwa. Dorastał w Łodzi. W kwietniu 1940 roku razem z rodziną trafił do łódzkiego getta, skąd w sierpniu 1944 roku został deportowany do KL Auschwitz.

W styczniu 1945 z „marszem śmierci” trafił do obozu Buchenwald i dalej do Terezina/Theresienstadt. Powrócił do Polski, mieszkał, pracował i studiował w Wałbrzychu i we Wrocławiu, by w końcu osiąść w Warszawie. Marian Turski jest historykiem i dziennikarzem. Trudno inaczej określić tekst Mariana Turskiego jak - opowiadanie. Znać w nim na pewno wytrawną rękę wielkiego mistrza publicystyki.

W tekstach Mariana Turskiego odnajdziemy wszystko to, co kształtowało jego życie: pęd do wiedzy, głębokie zainteresowanie ludźmi i ich losami, radość życia. Publikacja ukazała się z okazji jubileuszu 25 lat pracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i powstała we współpracy z Fundacją Henricha Bölla/Biuro Regionalne w Warszawie.

Redakcja: Christoph Heubner, Janusz Toczek
Wydawca: Fundacja na Rzecz MDSM i Fundacja im. Heinricha-Bölla

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji