Chrystus oświęcimski

Zofia Posmysz

Zofia Posmysz urodziła się 23 sierpnia 1923 roku w Krakowie. Kiedy wybuchła wojna, była uczennicą szkoły handlowej. Wojna zmusiła ją do przerwania edukacji. Kontynuowała naukę, biorąc udział w nauczaniu podziemnym („tajne komplety”), gdzie zetknęła się z podziemną prasą, rozprowadzaną przez kolegów z klasy. W 1942 roku cała grupa w wyniku denuncjacji została aresztowana. Zofia Posmysz trafiła do KL Auschwitz.

Podczas pobytu w obozie dla kobiet w Birkenau poznała więźnia, Tadeusza Paolone-Lisowskiego. O tym spotkaniu pisze w swoim opowiadaniu pt. „Chrystus Oświęcimski”. Zofia Posmysz jest również autorką wielu innych utworów literackich, poświęconych problematyce obozowej, m.in.: „Pasażerka” i „Wakacje nad Adriatykiem”. Publikacja „Chrystus Oświęcimski” ukazała się z okazji jubileuszu 25 lat pracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i powstała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera/Biuro Regionalne w Polsce.

Publikacja powstała w ramach jubileuszu 25-lecia MDSM we współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i Fundacji na Rzecz MDSM

Tłumaczenie na język niemiecki: Andreas Volk
Opracowanie graficzne, projekt okładki i ilustracje: Paweł Adamus
Koncepcja i koordynacja: Leszek Szuster, Joanna Klęczar
Redakcja i przygotowanie publikacji: Janusz Toczek, Joanna Klęczar
Współpraca: Kamila Nowak, Barbara Daczyńska
Korekta: Monika Bartosz, Judith Hoehne, Illa Pyritz, Richard Pyritz
Prawa autorskie: Zofia Posmysz, Fundacja na Rzecz MDSM

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji