Auschwitz i Holokaust

na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku

Inspiracją do powstania książki były dwie konferencje, które odbyły się w MDSM Oświęcim w latach 2010-2011. Na książkę składają się artykuły 17 autorów. Teksty te są inspirującym materiałem do refleksji, badań i opracowań.

Dowodzą też, że koncept Auschwitz i po Auschwitz to nie wyłącznie problematyka historyczna. Wręcz przeciwnie, interdyscyplinarne spojrzenie badawcze jest jedynym możliwym, by poznać, a przede wszystkim zrozumieć. Interesującym jest również to, że Auschwitz jest tu jedynie ważnym, ale tylko pewnym punktem odniesienia. Teksty bowiem obejmują też tak odległe, ale bliskie zarazem dramaty – Kampuczy/Kambodży, Afryki Subsaharyjskiej czy Japonii.

Auschwitz i Holokaust...
„Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni XX wieku”
Redakcja naukowa: Alicja Bartuś, Piotr Trojański
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
Projekt okładki: Paweł Warchoł
Wydawcy: Fundacja na rzecz MDSM,
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji