Sztuka - Przestrzeń - Pamięć

Strategie artystyczne i kulturalno-pedagogiczne w miejscach pamięci po byłych obozach koncentracyjnych i zagłady

Publikacja jest dokumentacją trzyletniego projektu modelowego pt. „Sztuka - Przestrzeń – Pamięć”. Projekt miał charakter praktyczny i umożliwiał edukatorom zajmującym się pedagogiką pamięci oraz edukacją artystyczną i kulturalną zdobycie praktycznych doświadczeń oraz poddanie ich refleksji.

Od 2007 roku przeprowadzono 17 warsztatów i projektów artystycznych. Podczas seminariów w Niemczech i w Polsce uczestnicy zajmowali się historią Miejsc Pamięci Sachsenhausen i Auschwitz, wykorzystując przy tym różne środki artystyczne: fotografię, komiks, rzeźbę, literaturę, sztukę wideo. Uczestniczące w projekcie osoby opowiadają o swoich doświadczeniach z pracy w zespole interdyscyplinarnym i podsumowują różnorodne strategie artystyczne, wykorzystywane podczas konfrontacji z historią miejsc pamięci. Opisują również wpływ, jaki praca artystyczna wywarła na projekty międzynarodowe, których centralnym elementem było spotkanie

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji