Człowiek wobec totalitaryzmu

Inspiracją do powstania książki była III Ogólnopolska Konferencja pt. „Jednostka wobec zbrodni. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” zorganizowana przez Fundację MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu UJ.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja Mencwela, Uniwersytet Warszawski:

Przedstawiony tom Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, choć składa się ze studiów szczegółowych, jest kompozycją wyrażającą świadomość współczesną. To właśnie pozwala jego autorom na taką dociekliwą personalizację ekstremalnych doświadczeń ludzkich, jak w szkicach o Primo Levim, Almie Rose czy „życiu w ukryciu widzianym przez pryzmat pewnego dzienniczka, na poznawcze odkrywanie „polskiej operacji” NKWD w latach 1937-1938, czy nazistowskich akcji eutanazyjnych w szpitalach wielkopolskich, czy wreszcie na krytyczne refleksje o „ludobójczyniach z fakultetem” lub „odległych następstwach traumy wojennej”. Za największą zaletę tego tomu studiów uważam jego dobre zakotwiczenie w kompetentnych, szczegółowych studiach o przeszłości, jednocześnie otwierające całość tej problematyki na teraźniejszość i przyszłość – człowiek wobec doświadczeń granicznych, jak o tym mówić i pisać, jak sobie z tym radzić, jak uczyć historii, aby była ona humanistyczną edukacją? Jak strzec praw człowieka w świecie wciąż zagrożonym przez ludobójstwo i co robić z międzynarodowym ściganiem i osądzaniem takich zbrodni? Odpowiedź na żadne z tych pytań nie może być doraźna i jednorazowa. Dlatego trzeba wciąż do nich wracać, co właśnie czynią autorzy tego tomu.

Redakcja naukowa: Alicja Bartuś
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Mencwel, prof. dr hab. Jan Kantyka
Projekt okładki: Tomasz Bocheński
Wydawcy: Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Książkę można zamówić internetowo w PMA-B i MDSM. Cena 30 zł.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji