Osiem

Osiem pouczeń dla obywatela. Między demokracją a totalitaryzmem

Publikacja podsumowuje projekt „Spotkania z filozofią – Między demokracją a totalitaryzmem. Filozoficzne teorie ustroju politycznego” realizowany w latach 2006-2008 przez Fundację MDSM i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Wspólny projekt to wyraz przekonania, że w takich miejscach, jak Oświęcim, rozmowa o relacjach między demokracją a totalitaryzmem jest nie tylko ważna, a wręcz niezbędna.

Dzieje Auschwitz były i są punktem wyjścia do wszechstronnych analiz, pozwalających lepiej rozumieć współczesny świat i rządzące nim mechanizmy. Dlaczego wydaje się uzasadnione, że publikacja „Osiem pouczeń dla obywatela” odwołuje się do poglądów znanych filozofów, by przywołać ich komentarz do zawsze aktualnych pojęć, takich jak: demokracja, sprawiedliwość, prawda, władza.

Czytelnik „Ośmiu pouczeń” zauważy zapewne, ze obok prezentacji myśli filozoficznej, przedmiotem rozważań autora Tadeusza Czarnieckiego stały się również mechanizmy sprawowania władzy, które określają standardy polityki państwowej.

Publikacja podsumowująca projekt Spotkania z filozofią – Między demokracją a totalitaryzmem. Filozoficzne teorie ustroju politycznego realizowany w latach 2006-2008 przez Fundację na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Koncepcja i koordynacja projektu: Leszek Szuster, Stephan Georg Raabe
Tłumaczenie na język niemiecki: Jan Obermeier, Agnieszka Grzybkowska (rozdziały I-III)
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Paweł Adamus
Redakcja techniczna i przygotowanie publikacji: Joanna Klęczar, Falk Altenberger
Współpraca: Ilona Stanek, Falk Flade
Korekta: Monika Bartosz, Illa Pyritz, Richard Pyritz
Wydawcy: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświecimiu, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji