Argument. Biografia

Dokumentacja polsko-niemieckiego projektu poświęconego świadkowi historii: Tadeuszowi Sobolewiczowi.

Dwudziestu uczniów i studentów z Polski oraz Niemiec spotkało się we Vlotho/Niemcy i MDSM Oświęcim, aby wspólnie zajmować się historią życia pochodzącego z Krakowa byłego więźnia KL Auschwitz i aktora z zawodu, Tadeusza Sobolewicza.

Praca opierała się na metodzie oral history - rekonstrukcji historii poprzez narrację mówioną. Grupy pracowały w ramach warsztatów razem ze świadkiem wydarzeń nad trzema dominującymi w opowieści aspektami: życie z syndromem KZ, sztuka jako terapia, a także instrumentalizacja Auschwitz po 1945 roku. Wywarły one bezpośredni i silny wpływ na historię życia Tadeusza Sobolewicza, stanowiąc jednocześnie generalne odzwierciedlenie doświadczeń ludzi pokolenia wojny, którzy znaleźli się w roli ofiar, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Na taśmie wideo zostało utrwalonych ponad 18 godzin wywiadów i rozmów ze świadkiem, pozostały również zapiski z obserwacji, doświadczeń i refleksji uczestników.

Opracowanie redakcyjne: Bettina Dausien, Dobrochna Kałwa, Ania Musioł, Johannes Schröder
Projekt okładki: Robert Motyka
Opracowanie graficzne: Robert Motyka
Korekta: Barbara Borowska, Bettina Dausien

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji