Kobiety wobec Holokaustu

Historia znacznie później opowiedziana

Poruszona w książce problematyka dotyczy aspektów po części spoza kanonu tematów związanych z II wojną światową. Rola i los kobiet uwikłanych w historię Trzeciej Rzeszy i Holokaustu, zarówno po stronie sprawców, jak i po stronie ofiar, nadal nie zostały w wystarczającym stopniu opisane i przybliżone szerszej publiczności.

Ponadto prezentowana publikacja wpisuje się w aktualną debatę na temat roli płci w badaniu historii i stanowi próbę zwrócenia uwagi na panujące stereotypy dotyczące udziału i zaangażowania kobiet podczas II wojny światowej.

Książka jest efektem cyklu seminariów zorganizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Koordynacja seminariów: Elżbieta Pasternak
Wydane na zlecenie: Fundacji na Rzecz MDSM we współpracy z Fundacją Centrum Międzykulturowe przez Elisabeth Kohlhaas, Iwonę Łatwińską, Katarzynę Białousz
Redakcja naukowa: Elisabeth Kohlhaas
Współpraca: Agnieszka Weseli, dr Edyta Gawron
Redakcja językowa: Wojciech Domachowski, Agnieszka Weseli
Redakcja techniczna: Agnieszka Weseli
Tłumaczenie: Katarzyna Białousz, Iwona Łatwińska
Opracowanie graficzne i skład: Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji im. Heinricha Bölla

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji